Beste Northsiders,

Het is het begin van het nieuwe academische jaar, en dat betekent dat veel van jullie je studie weer opstarten. Wij willen jullie uiteraard veel succes wensen met jullie academische aspiraties. Het betekent ook dat de powerstation weer tijdens de normale tijd open is, en dat jullie weer verder kunnen met je normale training! Dat is natuurlijk heel erg fijn, maar weet je wat ook fijn is? Northside borrels! We hebben 19 September, dat is deze donderdag (!!!!) weer een borrel met de verenigingen STUGG, Noordpole, Mattekloppers, Puglice, Deltaserat and Fairplay. De eerste borrel van het jaar zal een fantastische zijn! Als een biertje wil doen met wat Northsiders, of het nieuwe bestuur, of gewoon nieuwe mensen ontmoeten, dan moet je zeker komen! (Allround Poolcentre)

Een nieuw jaar betekent ook een nieuw jaar voor de commissies, en we zoeken nog mensen die er onderdeel van willen worden. De commissies die dit jaar gaan draaien zijn: de sociale commissie, de interne competitie commissie en de externe competitie commissie. Als je geïnteresseerd bent in een van deze commissies, neem dan even contact op met Justus (+31 6 37009657).

En tot slot, willen we graag aankondigen dat we weer een Algemene Ledenvergadering gaan hebben op 2 oktober. Meer informatie zal volgen, zowel op WhatsApp als in een volgende email. We kijken er naar uit om jullie te zien!

We willen jullie veel succes wensen met het trainen bij de powerstation, en hopen jullie te zien bij de borrel!

Met krachtige groet,

Sebastiaan, Karel, Lucas, Lennard, and Justus, Voorgesteld bestuur Northside Barbell ’19-’20

Dear Northsiders,

It is the start of a new academic year, and that means that a lot of you are starting your studies again! We want to wish you well in your academic endeavours. It also means that the powerstation is open at regular hours again, so many of you can continue your regular training! That is of course an exciting part of the year, but do you know what also is exciting: Northside social drinks! On the 19th of September, that means this thursday (!!!!), we’ll be having our first social drink of the year along with STUGG, Noordpole, Mattekloppers, Puglice, Deltaserat and Fairplay. If you want to hang out with some Northsiders, have a beer with the new board and just meet new people in general, you should definitely come! (Allround Poolcentre)

A new year also means a new year of committees, and we are still looking for people to fulfill roles in the committees! The committees that we’ll be running this year are: the social committee, the internal competition committee, and the external competition committee. If you are interested in joining any of these committees, please do contact Justus (+31 6 37009657).

And finally, we’ll be having another General Assembly on the 2nd of October. More information will follow, both in the WhatsApp groups, and in another email. We look forward to having you!

We hope you have great sessions at the powerstation, and look forward to seeing you at the social drink!

With strong regards,

Sebastiaan, Karel, Lucas, Lennard, and Justus, Proposed Northside Barbell Board ’19-’20

Leave a Reply

Your email address will not be published.